Hästhagens förskola

Välkomna till Hästhagens förskola

Hästhagens förskola är en av fyra förskolor i område Innerstaden 01. Övriga förskolor är Pildammsstadens förskola, Carl Gustafs förskola och Uteförskolan Stock och Sten. Förskoleområdet har ett gemensamt tema att utgå ifrån i barnens projekt under läsåret 2020. Temat är ”Hållbar utveckling med de globala målen i fokus”.

På Hästhagens förskola finns fyra enheter varav tre är i åldern 1–4 år, på den fjärde enheten går barn i åldern 4–5 år. Hästhagens utemiljö inspirerar både barn och pedagoger till utforskande och lärande med leken i fokus.

Frukost, lunch och mellanmål tillagas av vår kock utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.

Förskolans pedagoger arbetar aktivt med att utveckla sina kompetenser för att på bästa sätt kunna möta varje barns intresse och behov. Pedagogerna har även tillgång till förste förskollärare, specialpedagog och psykolog som stöttar och hjälper i detta arbete. Pedagogerna organiserar utbildningen så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka under sin vistelse på Hästhagens förskola.

Hästhagens förskola ligger centralt, mellan Pildammsparken och Slottsparken. Här utforskar barn och pedagoger sin närmiljö. Vår vision är Rätten att vara och bli sig själv. Vårt arbete med värdegrunden och inkludering tar stor plats i vårt gemensamma lärande. En del av vårt arbete med inkludering är arbetet med TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar för personalen hösten 2020:
10 och 11 september.
Dessa dagar är förskolan stängd.

Visning av förskolan

Ingen visning av förskolan under 2020


Kontakta oss:

Humlan: 0766-23 73 69
Nyckelpigan: 0766- 23 73 67
Fjärilen: 0766-33 51 23
Imse: 0766- 23 73 73

Förskolans sidor

Om Hästhagens förskola

Senast ändrad: 2020-06-04 13:43