Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Alla förskollärare, pedagoger och barnskötare har schemalagd tid för verksamhetsutveckling. Tiden varierar utifrån befattning och ansvar. För att säkra kvalitén och utveckla verksamheten är pedagogerna indelade i olika ansvarsgrupper. Dessa grupper kan variera utifrån behov. Just nu har vi följande ansvarsgrupper på Heleneholms förskola.
Utvecklingsgrupp – Musikgrupp - Likabehandlingsgrupp
Språkombud - IKT ombud -Musikombud

Vi har arbetslagsreflektion och pedagogiska kvällar där vi tar upp aktuella utvecklingsområden och pedagogiska frågor. Vi sätter stor värde på det kollegiala lärandet.

Senast ändrad: 2018-05-14 14:39