Katrinelunds förskola

Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete och barnens utveckling. Vår verksamhet är varierande och stimulerande.

Vi har engagerade pedagoger som skapar förtroendefulla relationer, har höga förväntningar och anpassar sitt arbetssätt efter barnens förutsättningar, behov och vilja att lära.

Utomhuspedagogiken spelar stor roll och vårt motto är: Allt man kan göra inomhus kan man också göra utomhus. På vår förskola arbetar vi för att skapa en miljö som inspirerar barnet och lockar till lek och utforskande aktiviteter. Vi fokuserar på att utmana och utveckla barnens språkliga, matematiska, motoriska & sociala/emotionella färdigheter.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 27 november

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss

Ponnysarna: 0709 -46 17 23
Bubblorna: 0729-81 49 62

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Senast ändrad: 2020-12-17 12:48