Om Kryddgårdens förskola

Förskolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsområde barns berättelser – projekterande och utforskande inriktning utgår ifrån område Östers gemensamma tema 3600 barns berättelser där Barnkonventionens artiklar 12 och 31 står i fokus. Begreppet gemenskap bildar ett paraply i temat 3600 barns berättelser där förskolan har tagit ställning för att barnen har rätt till gemenskap i förskolans utbildning och undervisning inom områdena lek, demokrati, miljö, lärande/utforskande samt språk och kommunikation.

Senast ändrad: 2019-06-27 09:22