Om Kungsörnens förskola

Innehållet i verksamheten på Kungsörnens förskola grundar sig på den värdegrund och de mål som finns i förskolans läroplan, Lpfö 98 rev 2010.

Vi värnar om att ha en stabil och trygg värdegrund och har därför utarbetat riktlinjer kring förhållningssätt och rutiner för både barn och vuxna. På alla avdelningar arbetar man med materialet Stegvis/Hjärtestunder som främjar barnens sociala och känslomässiga kompetens.

Den fria leken och utevistelsen är en viktig del i vår verksamhet som alla pedagoger är delaktiga i genom att stödja, utmana och inspirera barnen. Vi nyttjar flitigt de fina grönområden och de olika lekplatser som finns i närheten av förskolan.

Under en dag på förskolan får barnen vara med om en innehållsrik och rolig verksamhet där språket är den röda tråden. Vi arbetar medvetet med barnens språkutveckling i alla situationer, både i den dagliga verksamheten och vid planerade aktiviteter.

Vi använder oss av iPad i verksamheten som ett pedagogiskt verktyg som erbjuder barnen andra möjligheter än det material som tidigare använts inom förskolan.

På vår förskola rustas alla barn med det de behöver för att få den bästa framtid!

Kontakta oss:
Safiren 0723-73 20 14
Opalen 0723-73 20 12
Besöksadress: Ormvråksgatan 62-64
Pärlan 0723-73 20 04
Besöksadress: Kungsörnsgatan 24
Rubinen 0723-73 12 73
Besöksadress:

Senast ändrad: 2018-04-23 09:21