Om Leonardo förskola

Våra lokaler är mysiga och trevligt inredda. Vi försöker hela tiden förändra och utveckla vår miljö så att den motsvarar barnens behov och intressen och lockar till lärande.

Vi har två alldeles egna gårdar. De är belägna utanför förskolan på taket, väl skyddade från bilar och buller. Vårt mål är att få gårdarna att grönska ännu mer och att barnen ska kunna så, skörda och följa naturens skiftningar.

Förskolan ligger centralt med närhet till både till kulturevenemang och gröna parker och lekplatser.

Pedagogiken

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån värdegrund och mål i förskolans läroplan med rika möjligheter att uttrycka sig på många olika sätt, i ord, bild, rörelse m.m.

Genom att arbeta projektinriktat får barnen chans att fördjupa sig i ett utforskande arbetssätt. Projekten skapas utifrån att pedagogerna lyhört lyssnar in barnen. Slutmålet är okänt i början av projektet, ingen kan på förhand veta vilken väg barnen och pedagogerna tillsammans med omgivningen kommer att ta.

Genom ett utforskande och skapande arbetssätt lägger vi grunden för det livslånga lärandet och låter barnen utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi observerar och reflekterar över barnens gemensamma läroprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Via dokumentationen kan vi reflektera över på vilket sätt vi ska utmana barnen vidare och utveckla våra roller som pedagoger. När vi använder pedagogisk dokumentation observerar vi både de gemensamma och de individuella processerna hos våra barn. Resultaten har vi som utgångspunkt i t.ex. utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare och barn.

Vi prioriterar skapande, livskunskap, språk och miljö. Vår ambition är att Leonardo kontinuerligt, genom ett systematiskt kvalitetsarbete, ska växa och utvecklas med barnens bästa för ögonen.

Föräldrakontakt

Vi värnar om delaktighet och dialog med vårdnadshavare och barn för att bygga tillit. Vi vill att samarbetet med dig som förälder ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Formerna för ökad delaktighet och möjligheterna att påverka vill vi vidareutveckla.

Som ett led i detta arbete började vi under våren 2012 med föräldraråd, ett forum för samråd som är öppet för alla vårdnadshavare.

Välkommen att ringa på porttelefonen så öppnas dörren!!


Senast ändrad: 2019-08-30 10:46