Grön flagg

Grön flagg

Grön Flagg är ett projekt som är baserat på barns delaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt. Arbetet i Grön Flagg omfattar undervisning om miljön och hållbar utveckling. Det är viktigt att omsätta undervisningen i praktisk handling, vilket innebär varierade aktiviteter som bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar utveckling.
Lorensborgs förskola har Grön flagg-certifiering i tema; Skräp & avfall, Djur & Natur och Global samverkan.

Handlingsplan Grön flagg Lorensborg (pdf, 580.8 kB)

Diplom Lorensborgs förskola (pdf, 181.6 kB)

Kemikaliesmart förskola (pdf, 455.3 kB)

Läs mer om Grön Flagg

Senast ändrad: 2020-01-23 09:38