Föräldrasamverkan

Inskolning och mottagande

Vi har valt att använda en föräldraaktiv inskolningsmodell och att den i allmänhet tar en vecka i anspråk.

När barnet börjat hos oss, så inskolas såväl barn som föräldrar in hos oss tillsammans! Vi hälsar er välkomna på måndagen och ber er stanna mellan 9-13.45 för att ni på bästa sätt ska kunna bekanta er med förskolan, dess personal, miljö och rutiner. Barn och föräldrar ger möjlighet att tillsammans skapa sig en bild av hur det är att utvecklas och utmanas på Lugnets förskola.

Barnet och föräldrarna fortsätter att tillbringa tid tillsammans på förskolan även under tisdagen och onsdagen. Under dessa dagar är det föräldrarna som byter blöjor, sitter med vid matbordet mm och pedagogerna som sakta och omsorgsfullt lär känna ditt barn.

Under torsdagen och fredagen är ni och barnet redo för att låta pedagogerna ta hand om ert barn utan föräldrarnas närvaro. Efter ett kort men tydligt farväl klarar barnet sig tillsammans med sina pedagoger på egen hand, med möjlighet att nå någon förälder med kort varsel. Föräldrarna ska ha telefon tillgänglig och finnas i närområdet.

Givetvis är det inte alla barn och föräldrar som tycker att en vecka är tillräckligt för att släppa taget, medan andra vinkar glatt farväl redan efter en timme. Utifrån denna vetskap är vi flexibla och försöker möta er där ni befinner er!

Under andra veckan ber vi er att försöka hålla korta dagar och att befinna er på ett avstånd som gör det möjligt att nå er med kort varsel.

Ställ gärna frågor och var nyfikna på verksamheten!

Utvecklingssamtal och föräldramöten

Varje dag när du kommer och hämtar ditt barn kan du som är förälder få ubformation om vad ditt barn har varit med om under dagen. Du undrar säkert om barnet har sovit och ätit samt vilka aktiviteter vi har inspirerad barnet genom mm

Som vårdnadshavare erbjuds du regelbundet utvecklingssamtal. Vi talar då om hur vi kan inspirera ditt barn, i vilka situationer vi ser en positiv utveckling, samt talar om lärande, intresse och hur vi kan möta er och era behov.

Vi har även föräldraråd där du kan träffa förskolans personal och övriga föräldrar. Tillsammans vill vi diskutera aktuella frågor såsom verksamhetens innehåll och syfte. Vi har även en del spontana träffar, till exempel drop in där barn, föräldrar och personal kan ha kul tillsammans och lära känna varandra under trevliga former.

Senast ändrad: 2018-10-08 18:42