Om Mellanhedens förskola

På Mellanhedens förskola har vi barn i åldern 3-5 år. Vi har ett nära samarbete med Gyllebo förskola som ligger ett stenkast bort. Samarbetet sker mellan personalen genom ett kollegialt lärande för att nå våra gemensamma mål, öppningar och stängningar är gemensamma och sker på Gyllebo förskola och våra äldsta barn från Gyllebo har sin verksamhet på Mellanhedens förskola under större delen av dagen.

Maten som serveras kommer från Gyllebo förskola och tillagningsköket som finns där. Inköp av varor är så långt det går ekologiska och kravmärkta.

Vi strävar mot ett normkritiskt förhållningssätt och arbetar för att alla barn och vuxna i vår verksamhet utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Personalen arbetar aktivt med att lyfta likheter, olikheter och mångfald i barngrupperna på olika sätt. Till exempel genom boksamtal där vi lyfter barnens funderingar och ger utrymme för deras resonemang.

Vi vill öka barnens inflytande över sin dag på förskolan. Detta gör vi genom att de pedagogiska miljöerna på förskolan ska vara tillåtande och tillgängliga för alla barn oavsett ålder. En viktig grund i vår verksamhet är att barnen delas in i mindre grupper under dagen. Barnen ges på detta sätt möjlighet att upptäcka, utforska och skapa utifrån sina egna förutsättningar.

I vår verksamhet använder vi våra utomhusmiljöer dagligen. Förskolan har en egen mindre inhägnad gård och tillgång till både Gyllebo förskolas gård och inhägnad gård på Mellanhedsskolan. Mellanhedsparken och andra grönområden når vi till fots. Och med våra lådcyklar kan vi ta oss längre sträckor och når då Malmö stads stora utbud av parker, bibliotek och museum. Möjligheten att ta med oss lagad mat finns för att vara borta från förskolan under längre stunder.

Har du frågor kring verksamheten tveka inte att höra av dig till biträdande förskolechef Anette Åkesson eller förste förskollärare Johanna Kjellander Hansen.

Senast ändrad: 2019-08-30 10:21