Om Möllebackens förskola

Möllebackens förskolegård

Som en röd tråd i verksamheten går  förskoleförvaltningens gemensamma mål ”Alla barns rätt till stöd” där varje barn får sina behov tillgodosedda och ses som en tillgång i gruppen.

Varje vecka har personalen reflektionstid för att fördjupa och förbättra intentionerna i förskolans läroplan.

De barn som är i behov av omsorg innan kl. 07:00 samt efter kl.17:00 lämnas och hämtas på Östra Förstadsgatan 7c.

Presentationsmaterial

Presentation från informationsmöte. (powerpoint, 1.1 MB)

Senast ändrad: 2020-09-24 09:46