Om Mossängens förskola

På Mossängens förskola har vi, förutom de övergripande målen i Lpfö 98/10 (läroplanen för förskola), inriktat oss på barns utforskande och medfödda nyfikenhet.

Vi tror på det kompetenta barnet och vi arbetar med att bygga upp en positiv självkänsla hos barnet genom att det får lyckas på sin egen nivå.

Leken är en viktig del av vår verksamhet och genom leken uppstår glädje, trygghet, kreativitet och självständighet hos varje barn.


Senast ändrad: 2018-10-03 14:38