Mossängens förskola, Fjärilen

På avdelning Fjärilen arbetar tre pedagoger i en barngrupp på cirka 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vi arbetar med att barnen i första hand ska bli trygga individer i gemenskap med barn och vuxna. Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt.

Vi tror på det kompetenta barnet och uppmuntrar till självständighet i situationer då vi ser att barnet klarar av saker. När barnet upptäcker och utforskar sin omvärld är vi där som medforskare och stöttar barnet i dess utveckling och lärande. I samspel med kamrater utvecklar barnet sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Utifrån barnens intressen utvecklar vi tema-arbeten där barnen ska känna stor delaktighet och få ett lustfyllt lärande. Vi arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 98/10) och områden som språk, matematik, naturvetenskap, motorik och socialt samspel genomsyrar hela verksamheten.

Kontakta oss:

Fjärilen: 0708-69 43 18

Senast ändrad: 2017-11-17 14:17