Mossängens förskola, Fladdermusen

På Fladdermusen händer det spännande och roliga saker! Vi utgår från barnens intresse och önskemål och försöker skapa en intressant och givande verksamhet. Exempel på aktiviteter som vi har: utflykter, biblioteksbesök, bakning, experiment och tema av olika slag.

Vår verksamhet utgår ifrån Läroplanen, Lpfö 98/10 och även Den medvetna leken.

Varje vecka har vi två hjälpredor som får hjälpa till med till exempel dukning, hämta mat, torka bord, sopa, fylla på papper och hämta saker i förrådet. Detta är en del i att vi vill att barnen ska bli självständiga.

Kontakta oss:

Fladdermusen: 0708-69 43 26

Senast ändrad: 2017-11-17 14:17