Mossängens förskola, Grodan

På Grodans avdelning är vi ca. 18 barn i åldrarna 1-4, och tre pedagoger. Vårt största fokus ligger på att barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss och ha roligt här på förskolan.

Vi som pedagoger lägger stor vikt vid att vara närvarande och dela barnens upplevelser för att kunna stötta och utmana. Utifrån barnens intressen arbetar vi tematiskt. Vi ser barnen som kompetenta och utmanar dem att tänka och göra själva i den mån de kan, för att de ska kunna utveckla självständighet och en positiv självkänsla.

Vi arbetar i enlighet med läroplanen (lpfö 98/10) och vår grundverksamhet är uppbyggd på områden som identitetsskapande, socialt samspel, motorik, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi har startat upp ett arbete kring vår pedagogiska miljö för att utveckla miljön på avdelningen och dess förmåga att inspirera och utmana barnen ytterligare. Vårt mål är att miljön ska samverka med oss som en "fjärde pedagog". 

Kontakta oss:

Grodan: 0708-69 43 15

Senast ändrad: 2014-09-30 10:58