Mossängens förskola, Trollsländan

På avdelning Trollsländan arbetar tre pedagoger i en barngrupp med 4 åringar. Vi arbetar med att barnen i första hand ska bli trygga individer i gemenskap med barn och vuxna. Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt.

Vi tror på det kompetenta barnet och uppmuntrar till självständighet i situationer då vi ser att barnet klarar av saker. När barnet upptäcker och utforskar sin omvärld är vi där som medforskare och stöttar barnet i dess utveckling och lärande. I samspel med kamrater utvecklar barnet sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Utifrån barnens intressen utvecklar vi tema-arbeten där barnen ska känna stor delaktighet och få ett lustfyllt lärande. Vi arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 98/10) och områden som språk, matematik, naturvetenskap, motorik och socialt samspel genomsyrar hela verksamheten.

Kontakta oss:

Trollsländan: 0709-66 64 37

Senast ändrad: 2019-10-25 08:17