Mossängens förskola, Ugglan

På avdelning Ugglan arbetar tre pedagoger i en barngrupp på cirka 18 barn i åldrarna 1-4 år. Våra huvudsakliga mål är att barnen ska känna sig trygga och ha roligt på förskolan. För att uppnå detta utformar vi vår verksamhet utifrån barnens intressen och erfarenheter. Vi tror på det kompetenta barnet och lär av varandra. Genom ett utforskande arbetssätt står barnens tankar och nyfikenhet i centrum.

Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt och strävar hela tiden efter självständiga barn. Alla barn ska få tid att utvecklas i sin egen takt och för att uppnå detta är vi som personal närvarande och stöttande.

Vår verksamhet grundar sig på läroplanen Lpfö 98/10 och områden som identitetsskapande, socialt samspel, språk, matematik, motorik, naturvetenskap och teknik . Dessa områden knyter vi bland annat samman genom tema arbete för att barnen ska uppnå en helhet och utvecklas på olika plan.

Kontakta oss:

Ugglan: 0708-69 42 87

Senast ändrad: 2017-10-30 12:09