Oasens förskola

GladabarnOasen

Vi strävar efter en barnsyn där varje enskilt barn har en potential till lusten att lära och utforska. Varje barn ska kunna känna sig sedd och stimulerad i sin utveckling. Genom att barngruppen regelbundet delas i mindre grupper möjliggörs förutsättningar till dialog och samtal.

Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Önskar föräldrar att besöka förskolan så vänligen kontakta Oasens förste förskollärare.

Viktiga datum

Den 15/9 och 16/11 har vi verksamhetsutvecklingsdagar. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Dromedaren: 0768-569325
Kamelen: 0768-569283

Senast ändrad: 2020-08-05 10:10