Bland gråsuggor och geggamoja

Häftet "Bland gråsuggor och geggamoja" är ett inspirationsmaterial som skrivits av förskolläraren Agneta Perevski och som handlar om ett naturvetenskapligt arbete på förskolan. I häftet visas hur de dagliga rutinerna inom förskolan lätt kan förändras till en spännande resa. Tjusningen för både barn och vuxna är att vara med om en lärandeprocess som inte är förutbestämd. Resultatet är ett inspirerande arbetssätt som dels bygger på egna upplevelser men som även har mycket tid för reflektion och analys. Klicka på bilden för att läsa häftet.

Här finns också en artikel om häftet.

Senast ändrad: 2018-04-23 11:02