Om Oxievångs förskola

Vi arbetar medvetet med barnens språkliga och matematiska utveckling, naturvetenskap och teknik vi ger barnen mycket utrymme för tankar, samtal och reflektioner. På ett lekfullt sätt utgår vi från barnens intressen och nyfikenhet.

Alla har en pärm där vi samlar dokumentation som visar barnets olika lärande- och arbetsprocesser. Det kan vara fotografier, teckningar, intervjuer, tankar och reflektioner. Genom den pedagogiska dokumentationen och övrig dokumentation vill vi också synliggöra hur vi utformar vår verksamhet i enlighet med målen i förskolans läroplan.

Datorer och digitala fotoramar finns på varje avdelning och vi vill väcka nyfikenhet och stimulera intresset för IT och framtida teknik.

Oxievångs förskola har Grön flagg. Det innebär att vi serverar kravmärkt mat och arbetar aktivt med våra miljömål. Våra kök strävar efter att arbeta efter ÄT SMART-policyn. Detta innebär att inköpen av mat ska bli bättre för hälsan, ekonomin och miljön.

Senast ändrad: 2018-10-05 14:10