Om Per Albins hems förskola

Per Albins hems förskola ligger i utbildningsområde Söder och bildar tillsammans med Södertorps och Ärtgårdens förskola område S9.

Vi arbetar för en likvärdig förskola och har delar av arbetsplatsträffar och verksamhetsutvecklingstid gemensamt i S9.

Förskolan har tillgång till fantastiska närmiljöer samt en gård som inspirerar till både lek och lärande.

På Per Albins hem förskola ligger fokus på ett lustfyllt lärande genom utforskande och lek. Trygghet, omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och vi värnar om att barnen ska ha ett stort inflytande på verksamheten. Varje avdelning utformar sitt pedagogiska arbete utifrån sin aktuella barngrupps intressen och behov. På förskolan arbetar vi på olika sätt med målen utifrån läroplan Lpfö 98, reviderad 2010/2016 samt gemensamt uppsatta fokusområden som varierar från år till år utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Föräldrarnas delaktighet i vad som händer på förskolan är viktig, och vi värnar om en bra kontakt mellan föräldrar och förskolepersonal. Vi har föräldraråd där man som förälder kan delta och vi har föräldramöte och utvecklingssamtal en gång per år, samt dagliga samtal kring vad som hänt under dagen.

Senast ändrad: 2020-10-20 10:03