Kvalitet och styrning

Uppföljning och utvärdering

Varje vecka har pedagogerna på varje avdelning gemensam reflektionstid där de utvärderar den gångna veckans verksamhet, samt planerar för kommande vecka.

I slutet av varje termin utvärderas förskolans verksamhet. Pedagogerna använder ett reflektionsprotokoll när de utvärderar verksamheten. Detta sammanställs sedan av förskolechefen, som skickar detta till utbildningschefen.  

Kvalitetsplan 2015-2016 Södertull (word, 2.4 MB).

Senast ändrad: 2015-09-06 21:01