Grön flagg

Grön flagg

Grön Flagg är ett projekt som är baserat på barns delaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt. Arbetet i Grön Flagg omfattar undervisning om miljön och hållbar utveckling. Det är viktigt att omsätta undervisningen i praktisk handling, vilket innebär varierade aktiviteter som bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. Solbackens förskola har Grön Flaggcertifiering i tema: Skräp & Avfall, Djur & Natur och Global samverkan

Certifierade resor (pdf, 7.6 MB)
Certifikat 2019 (pdf, 181.6 kB)
Diplom (pdf, 221 kB)  
Handlingsplan Grön Flagg 2019/2020 (pdf, 580.8 kB)  

Kemikaliesmart förskola (pdf, 455.3 kB)

Läs mer om Grön Flagg

Senast ändrad: 2020-06-24 14:46