Om S:t Gertruds förskola

Som en röd tråd i verksamheten går  förskoleförvaltningens gemensamma mål ”Alla barns rätt till stöd” där varje barn får sina behov tillgodosedda och ses som en tillgång i gruppen.

Varje vecka har personalen reflektionstid för att fördjupa och förbättra intentionerna i förskolans läroplan.

Presentation från informationsmöte. (powerpoint, 1.1 MB)

Senast ändrad: 2019-08-30 14:30