Grön flagg

Grön flagg

Grön Flagg är ett projekt som är baserat på barns delaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt. Arbetet i Grön Flagg omfattar undervisning om miljön och hållbar utveckling. Det är viktigt att omsätta undervisningen i praktisk handling, vilket innebär varierade aktiviteter som bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar utveckling.

Stensjöns förskolas har Grön Flaggcertifiering i tema kretslopp, livsstil och hälsa, tema vattenresurser samt tema stad och samhälle.

Handlingsplan (pdf, 580.8 kB)

Diplom (pdf, 181.6 kB)

Grön flagg resa (pdf, 2.1 MB)

Kemikaliesmart förskola (pdf, 455.3 kB)

Läs mer om Grön Flagg

Senast ändrad: 2020-06-24 15:01