Samverkan förskola och hem

Vår viktigaste föräldrasamverkan sker i den dagliga kontakten mellan personal och vårdnadshavare. Vi bjuder också regelbundet in till föräldramöten där representanter till samråd för vårdnadshavare utses. Samrådet för vårdnadshavare träffas två gånger per termin samt vid behov.Förskolan bjuder in till individuellt utvecklingssamtal en gång om året och vid behov.

Förskolan använder Unikum, ett digitalt verktyg för dokumentation och systematiskt kvaltitetsarbete i förskolan. Det är också ett verktyg för information mellan förskola och hem.

https://www.unikum.net

Kontakt föräldrasamråd (powerpoint, 152.5 kB)

Samrådsprotokoll från Föräldrarådet

Protokoll 2019-03-12 (pdf, 185.2 kB)

Information till vårdnadshavare
                                                      
Årshjul traditioner (pdf, 119.3 kB)  
Att börja förskolan

Senast ändrad: 2020-01-23 09:55