Samverkan förskola och hem

Vår viktigaste föräldrasamverkan sker i den dagliga kontakten mellan personal och vårdnadshavare. Vi bjuder också regelbundet in till föräldramöten där representanter till samråd för vårdnadshavare utses.

Samrådet för vårdnadshavare träffas två gånger per termin samt vid behov.Förskolan bjuder in till individuellt utvecklingssamtal en gång om året och vid behov.

Unikum

Förskolan använder Unikum, ett digitalt verktyg för dokumentation och systematiskt kvaltitetsarbete i förskolan. Det är också ett verktyg för information mellan förskola och hem.

Läs mer

Läs mer om Unikum

Samrådsprotokoll från Föräldrarådet

Protokoll 2019-03-12 (pdf, 185.2 kB)

Information till vårdnadshavare

Årshjul traditioner (pdf, 119.3 kB)  
Att börja förskolan

Ladda ned

Kontakt föräldrasamråd (powerpoint, 152.5 kB)

Senast ändrad: 2020-10-06 11:14