Om Svågertorps förskola

På Svågertorps förskola präglas vår verksamhet av trygghet och kunskap där våra prioriterade områden är:

  • Miljö
  • Språkupplevelser
  • Natur, kultur, matematik
  • Rörelse och hälsa

Förskolan ligger på behagligt avstånd till fina grön - och naturområden så möjligheterna till att få betydelsefulla gröna upplevelser är stor.

Mål

Målet på vår förskola är att skapa en trygg, lustfylld och stimulerande miljö och att ge alla barn möjligheten att skapa grunden till ett livslångt lärande. Vi arbetar aktivt med förskolans läroplan och andra styrdokument. Svågertorps förskola ska vara fri från diskriminering, förtryck och kränkningar och vi ska arbeta med ett likabehandlingsperspektiv. Samarbetet med vårdnadshavare är viktigt för oss och vi ser gärna att vårdnadshavare ska ha möjlighet att vara delaktiga i verksamheten på förskolan.Vi utvärderar verksamheten kontinuerligt i syfte att förbättra förskolans uppdrag. Detta görs med ett tydligt barnperspektiv.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola

Grön Flagg

Den gröna flaggan har vi fått efter att vi har fört in ett långsiktigt miljöarbete i den dagliga verksamheten. Vi har valt att arbeta med olika tema som närmiljö och kretslopp. Utifrån detta har vi valt aktiviteter som vi kommer att jobba med. Vi kommer bland annat att plantera och odla på förskolan. Förhoppningsvis kommer vi att få en bra skörd. Vi kommer också att undersöka naturens olika kretslopp och hålla igång komposten. Vi kommer följa årstidernas olika egenskaper och se hur träd och färger förändras. Läs mer >>

5 årsavdelningen 

Femårsavdelningen bedriver till största del en utepedagogisk verksamhet där man med hjälp av lådcyklar utforskar Malmö. Avdelningen arbetar mycket med miljöfrågor, IKT (informations- och kommunikationsteknik) och naturvetenskap. Femårsavdelningen samarbetar löpande med skolan i området för att det ska bli en smidig övergång mellan skolformerna.

Senast ändrad: 2019-11-12 16:25