Om Tornfalkens förskola

Värdegrund

Vi värnar om att ha en stabil och trygg värdegrund och har därför utarbetat riktlinjer kring förhållningssätt och rutiner för både vuxna och barn. På alla avdelningar arbetar vi med de äldre barnen med StegVis som är ett undervisningsprogram för förskola och skola. Stegvis är ämnat att främja barn/elevers sociala och emotionella kompetens och motverka våld.
Varje år åker vi iväg med de äldsta barnen på ett läger där vi arbetar aktivt med bl.a. samarbetsövningar som ett led i att ha en stabil och trygg värdegrund.
Vi uppmuntrar den fria leken och vi arbetar ständigt och medvetet med språket i olika former i den dagliga verksamheten.

Uteverksamhet

Alla förskolor under Söderkulla Barn och Ungdom har ett gemensamt läsårstema som i år är "Från sandlådan till himlen" vilket innebär för Tornfalken att vi försöker i möjligaste mån förlägga den pedagogiska undervisningen utomhus. Utevistelse har vi så gott som varje dag, bland annat i vår stora, fina och grönskande utemiljö.

Miljöarbete

Vi är också en förskola som är Grön Flagg-certifierad som är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där demokrati och delaktighet är två av nyckelorden. Barnen får aktivt delta i arbetet med att återvinna sopor och vårt matavfall omvandlas till biogas. Två gånger om året har vi gårdens vecka där vi städar, rensar, planterar, sår m.m.

Senast ändrad: 2019-11-12 16:30