Om Tors förskola

På 1a våningen, avdelningarna Vind och Vatten där de yngsta barnen g
På 2a våningen, avdelningarna Sol och Sand där de äldre barnen går.

Förskolans utbildning grundas på läroplan för förskolan, Lpfö 18.
Förskolan ska erbjuda varje barn omsorg, utveckling och lärande.

Senast ändrad: 2019-10-21 14:15