Om Ulricedals förskola

Profil & tema

Ulricedals förskola har en naturvetenskaplig profil och är en del av profilområde Apel-Kryddgård. Vi arbetar också med ett tydligt tema som är kost och hälsa.

Ett år i trädgården

Ett år i trädgården är ett samarbetsprojekt under 2013 med Drömmarnas
hus, Malmö stads miljöförvaltning och Malmö naturskola, som handlar om
odla, skörda och laga mat, vuxna och barn tillsammans.

Utflykter

Vi ger oss iväg från förskolan både på egen hand på promenader, med
buss, med Cristianiacyklar och ibland med förskolebussen.  Dessa
utflykter ger barnen gemensamma upplevelser både i och utanför
Rosengård.

Mat på förskolan

Vår kock lagar mat och bakar bröd med bra råvaror som bas. Den 7 mars
2013 utsågs Ulricedals förskola till den förskola I Malmö, som serverar
mest ekologisk mat i kommunen. 77 % av den mat som serveras på förskolan är ekologisk. Målet är att 100% ekologisk mat ska serveras i alla
offentliga inrättningar år 2020.

Källsortering

Vi sorterar förpackningar och pratar om materialet och hur det kan återanvändas.


Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som alla förskolor i Malmö stad arbetar med har Ulricedals förskola tagit fram tre utvecklingsområden som vi har särskilt fokus på i vårt utvecklingsarbete. Dessa tre områden är ”Uppföljning, utvärdering och utveckling, Leken och Barns rätt till stöd”. ”Barns rätt till stöd” är stadsövergripande och är ett område som alla förskolor i Malmö stad arbetar med.

 

Läs mer-länk

Senast ändrad: 2020-02-05 11:19