Om Västers förskola

Vår verksamhet genomsyras av förskolans läroplan. För mer information, gå in på skolverkets hemsida.

Våra gemensamma mål för området som vi arbetar kring är:

Språk och matematik
Genus
Miljö och pedagogisk dokumentation

Språk och matematik

Vi har inriktat oss på barnens språkutveckling och det följer verksamheten som en röd tråd i vår verksamhet. Genom att använda oss utav bl.a. ramsor, sång, ordlekar och böcker vill vi ge barnen en möjlighet att utveckla sitt språk och skapa ett intresse för både det talade och skrivna språket.

För att matematik ska bli ett begripligt och användbart språk är det viktigt att barnen får möta den i många situationer. Vi synliggör matematiken ständigt i vår vardag och utvecklar det matematiska tänkandet hos barnen. Vi tycker det är viktigt att barnen lär sig se matematiken som en del av verkligheten, inte bara som tal och siffror.

Genus

För oss är det viktigt att alla barn behandlas lika och att alla känner sig värdefulla. Vi vill i vår verksamhet ge alla barn samma förutsättningar. Samtal och reflektioner samt allas lika värde genomsyrar vår vardag.

Miljö

Ett av våra mål med vårt miljöarbete är att ge barnen goda miljövanor, som t.ex. sopsortering, återvinning samt att barnen får ett medvetet förhållningssätt till miljöfrågor som en naturlig del i deras vardag.
Västers förskola uppfyller kraven för miljöcertifikatet Grön Flagg.
Flaggan är ett synligt bevis på verksamhetens aktiva arbete. Barnen och pedagogerna ingår i ett internationellt nätverk där hållbar utveckling, delaktighet och demokrati står i centrum.

På förskolan har vi tre stycken lådcyklar som ger oss möjlighet att färdas längre sträckor på ett miljövänligt sätt.

Pedagogisk dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt inslag i vårt arbete för att vi ska kunna anpassa vår pedagogiska verksamhet till barnens behov. Det är även ett bra verktyg för barnen och föräldrarna för att följa deras utveckling och lärande. För oss är pedagogisk dokumentation en kommunikation mellan oss och barnen. Genom detta kan barnen få följa sin egen läroprocess.

Senast ändrad: 2020-05-05 20:08