Grön flagg

 Gottorps förskola hissar Grön Flagg för sitt hållbara miljöarbete. Detta arbete fortgår på Villan. Under flera år har pedagogerna etablerat arbetet med Livsstil och hälsa. Nu går vi in på underrubriken Skräp och avfall.

Senast ändrad: 2019-07-10 12:05