Aktuellt

Lediga tjänster

Visans förskola söker ett team nyexaminerade förskollärare som vill utveckla förskolan tillsammans med erfarna pedagoger, barn i alla åldrar och en visionär chef. Våra pedagoger har mycket praktisk erfarenhet och vill möta nyexade förskollärare som kan bidra med de nyaste teorierna. Om din/er vision liknar vår har vi förutsättningar att tillsammans åstadkomma barnens bästa förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet! Område C:s pedagogiska team kommer att forma en extra bra introduktionsperiod för er nyexade. Vi erbjuder möjlighet att påverka, utveckla och utvecklas.

På Visans förskola är det tydligt att pedagogisk dokumentation ska vara ett verktyg för att synliggöra barnens lärande och inflytande, vår verksamhet, vår utveckling och vårt arbete. Planering, reflektion och diskussion är centralt. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där vi är med på att forma våra framtida medborgare.  Därför är det viktigt för oss att utveckla lärmiljöer så att barnen garanteras inflytande och möjlighet till utforskande. Vår förskolebuss används också som ett verktyg för det utvidgade lärandet; med bussen kan barnen komma ut i skog och natur.  Om du vill vara med i vårt utvecklingsarbete: Sök till oss! Du når oss på en kvart med buss 8 från Södervärn.

Senast ändrad: 2018-04-23 15:32