Musikinspiration

Musik finns centralt i vår verksamhet på många olika sätt. Vår inställning till musik är präglad av musiklust och glädje. Genom att arbeta med musik når vi en utveckling inom många områden, som:

  • fysiska - motorik, koordination och kroppskännedom
  • intellektuella – perception, koncentration och fantasi
  • emotionella - känslor och uttryck
  • sociala – samarbete och självförtroende

På Visan får barnen möjlighet att sjunga, lyssna på och röra sig till musik samt spela olika instrument. Musiken blir som en röd tråd genom verksamheten där vi tar oss an läroplanens olika delar via musiken.

Senast ändrad: 2018-04-23 15:33