Om Visans förskola

Inne- och utemiljö

I våra lokaler finns förutom avdelningarna två ateljéer och ett rörelserum. Vi har även tillgång till två gårdar med lekplatser samt två atriumgårdar. Vi har en föränderlig miljö både inne och ute och låter barnens intressen och erfarenheter styra verksamhetens utformning. Vi har tillgång till mycket teknik såsom: smartboard, projektor, datorer och iPads.

Vår värdegrund

På Visans förskola bygger vi vår verksamhet utifrån värden som: trygghet, glädje, respekt, bemötande och kommunikation.

ALLA, barn och föräldrar ska känna sig trygga i vår verksamhet. Trygghet för oss på Visan är att känna tillit och samhörighet. Genom glädje utvecklas vi tillsammans till trygga, kreativa och självständiga individer. Vi visar respekt och värdesätter varandra för den man är och tar tillvara på varandras olikheter. Alla som kommer till Visans förskola ska känna sig välkomna och alltid få ett positivt bemötande. På Visans förskola utgår vi ifrån en professionell och tydlig kommunikation som bygger på ömsesidig respekt och förståelse för varandra. 

Senast ändrad: 2018-04-23 15:33