Visans kök

Miljöpolicy för Visans Kök

Malmö stad har en policy för hållbar utveckling och mat. Med Malmö stads policy som bakgrund har Visans kök skapat en egen mer specifik miljöpolicy, direktanpassad till den egna verksamheten. Genom att ge personal och sammarbetspartners en tydligare bild av vår verksamhets visioner och mål stärks vårt miljöarbete.

Policyn ska:

 • Verka för mer hållbara och miljövänliga inköp samt minimera inköp av varor med hög andel tillsatser.
 • Verka för att minska avfallsmängd och energibehov.
 • Verka för att ett stärkt och kontinuerligt miljötänk integreras även hos våra samarbetspartners och kunder, inom och utanför förskolan.
 • Eftersträva minskad miljöpåverkan vid transporter till/från förskolan.
 • Arbeta på ett systematiskt sätt som präglas av ständiga förbättringar.
 • Genom långsiktig planering ökar vi förutsättningarna och möjligheterna att kunna handla så hög grad som möjligt av KRAV och Fair Trade märkta varor samt ekologiska varor.
 • Genom att följa upp var månads statistik över mat inköp får Visans kök direkt feedback på sitt miljöarbete.
 • Genom att tänka ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv vid inköp av utrusning och maskiner.
 • Genom samarbete med övriga verksamheten, kan Visans kök verka för ett ökat miljötänk hos barn och pedagoger.
 • Genom goda relationer och gott samarbete kan Visans förskola ställa krav på övriga samarbetspartners som i sin tur kan ge resultat för en mer hållbar miljö.
 • Genom att ständigt sträva efter ett mer ekonomiskt, noggrant och effektivt arbetssätt i köket, bidra till en mer hållbar miljö.

Visans kök arbetar efter S.M.A.R.T modellen

Ät S.M.A.R.T är framtagen av Centrum för tillämpad näringslära vid Stockholms Läns landsting med stöd för Konsument verket och Livsmedelsverket. Ät S.M.A.R. T är ett informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt grundat på forskning inom hälso- och miljöområde.

Ät S.M.A.R.T bygger på de svenska näringsrekommendationerna i kombination med de svenska miljömålen. 

S.M.A.R.T står för:
S törre andel vegetabilier
M indre tomma kalorier
A ndelen ekologiskt ökas
R ätt kött, rätt grönsaker
T ransportsnålt

Senast ändrad: 2018-11-15 08:55