Vad är speciellt för oss

Vi arbetar mycket med språk, matematik och miljön. Just nu arbetar vi för att bli Grön Flagg certifierade.

Att vi är en mångkulturell förskola skapar också mångfald i leken och lärandet. Genom lek och närvarande pedagoger skapar vi en stimulerande miljö där språket sätts i centrum. Vi prioriterar leken eftersom den utvecklar barnens språk, fantasi, symboliskt tänkande, samarbete och problemlösning.

Senast ändrad: 2018-06-20 13:34