Uppdaterad 21 augusti 2020

21 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Strategisk och långsiktig utbyggnad av förskolor och platser

Behovet av förskoleplatser ökar ständigt i takt med att staden växer. Detta ställer krav på att vi bygger ut antalet förskolor och platser på ett strukturerat och planerat sätt.

Inom förskoleförvaltningen finns enheten för lokalplanering som utifrån en befolkningsprognos arbetar med att planera utbyggnaden av förskolor och därmed antalet platser i hela Malmö. Det ger en helhetsbild av behovet, även om förutsättningarna naturligtvis kan förändras på ett oväntat sätt. Förskoleförvaltningen samarbetar med andra berörda förvaltningar inom kommunen för att planera utbyggnaden. Förvaltningens strategi för att tillgodose behovet av platser inkluderar inte bara att bygga nya förskolor utan även att bygga ut befintliga förskolor.

Är det platsbrist i Malmö stad?

Det är ingen brist på förskoleplatser i den bemärkelsen att det saknas platser totalt sett i staden. Förskoleförvaltningen erbjuder samtliga barn en plats i förskola inom lagstadgad tid, det vill säga fyra månader efter anmälan, och uppfyller därmed lagkravet, därför går det inte att säga att det är en generell platsbrist i Malmö stad.

Förskoleförvaltningen behöver använda alla tillgängliga förskoleplatser i hela Malmö stad för att möta behovet. På grund av geografiska obalanser i platstillgången kan det då vara så att barn får plats längre bort från hemmet än vad som är önskvärt för den enskilda familjen. Det finns för närvarande ett underskott av platser i de centrala delarna av Malmö och ett överskott av platser i Malmös ytterområden, men detta kommer naturligtvis ändras över tid, delvis till följd av planerad utbyggnad av nya förskolor, samt beroende på var familjer väljer att bosätta sig.

Generellt sett är det alltid fler barn inne i verksamheten under våren än under hösten, vilket ställer krav på samordning och planering av platstillgång över året. Tillfälliga förskoleplaceringar på tillfälliga eller permanenta förskolor är en del av vår strategi för att bemöta tillfälliga och kortvariga ökningar i platsbehovet i vissa områden.