Om Enens öppna förskola

Enens öppna förskola välkomnar barn (0-6 år) tillsammans med vuxen. Du som vuxen har ansvar för ditt/dina barn när ni besöker Enen.

Vår uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet i grupp och enskilt i nära samarbete med er vuxna. Samtidigt får ni vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Ni avgör själva när och hur ofta ni vill delta. Det krävs ingen inskrivning eller föranmälan och verksamheten är kostnadsfri.

Den öppna förskolan ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande ges stort utrymme. Verksamheten  utformas både efter barnens och de vuxna behov.

Vad kan man göra hos oss?

Våra lokaler är ljusa, trivsamma och ändamålsenliga och vi har bra material att leka, skapa, lära och ha roligt med!

På Onsdagar har vi verksamhet för barn i åldern 0-10 månader. Vi leker, sjunger, samtalar och byter erfarenheter med varandra, hela tiden med barnen i centrum. Verksamheten och materialen vi använder anpassar vi till de allra minsta.

Måndagar, Tisdagar, Torsdagar och Fredagar har vi verksamhet för barn mellan 0-6 år. Då får barnen utvecklas tillsammans med andra barn och vuxna och möjlighet till lek med jämnåriga. Vi har olika aktiviteter som till exempel sångstund, rörelselek, sagostund, vattenlek och skapande verksamhet.

Vi som arbetar på Öppna förskolan är leg. förskollärare med lång erfarenhet.

Förskolechef

Christina Danielsson

Senast ändrad: 2019-09-23 14:32