Uppdaterad 27 augusti 2020

27 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Särskilt utformad förskoleverksamhet

I Malmö finns förskolor som är anpassade för barn med olika funktionsnedsättningar, hörselnedsättningar, allergier, språksvårigheter och försenat tal.

Om ditt barn behöver särskilt stöd går det oftast att lösa på den ordinarie förskolan. Förskolepersonal kan få rådgivning och handledning av psykolog och specialpedagog.

Malmö stad erbjuder också förskolor med särskilt utformad förskoleverksamhet:

Språkavdelningar

I Malmö stad finns sex språkavdelningar för barn med en generell språkstörning. Språkavdelningarna finns på följande förskolor: