Särskilt utformad förskoleverksamhet

I Malmö finns förskolor som är anpassade för barn med olika funktionsnedsättningar, hörselnedsättningar, allergier, språksvårigheter och försenat tal.

Om ditt barn behöver särskilt stöd går det oftast att lösa på den ordinarie förskolan. Förskolepersonal kan få rådgivning och handledning av psykolog och specialpedagog.

Men i Malmö stad finns också förskolor med särskilt utformad förskoleverksamhet:

Språkavdelningar

I Malmö stad finns sju språkavdelningar för barn med språksvårigheter och försenat tal. Förskoleförvaltningen samarbetar med Logopedmottagningen, Region Skåne, kring dessa platser. Språkavdelningarna finns på följande förskolor:

Senast ändrad: 2018-10-16 09:16