Yrken och karriär

För dig som jobbar inom förskolan i Malmö finns många sätt att utvecklas och göra karriär. Du som redan har arbetat en tid inom förskolan har möjlighet att söka ledartjänster, till exempel som förste förskollärare. Men det finns också gott om andra sätt att växa i din yrkesroll, genom kompetensutveckling och kollegialt lärande. Och i våra pedagogiska och specialpedagogiska team kan du söka specialisttjänster inom till exempel språkutveckling och it-pedagogik.

Yrkesgrupper inom förskolan

Vi söker främst dig som är förskollärare eller barnskötare. Dessutom kan du anställas som pedagog hos oss om du har en högskoleutbildning där pedagogik ingår. Det gäller till exempel musiker, dramapedagoger, skådespelare och socialpedagoger.

Karriärvägar

De tre ledarfunktionerna inom förskolan i Malmö stad är förskolechef, biträdande förskolechef och förste förskollärare. De olika ledarrollerna innebär en möjlighet att för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och göra karriär inom förskolan. Men också att det finns fler ledare nära medarbetare och barn. För dig som jobbar som förskollärare, barnskötare eller pedagog betyder det att du i större utsträckning kan ägna dig åt ditt uppdrag och inte behöver ägna tid åt att till exempel ringa in vikarier eller beställa leveranser.

Förskolechef

Förskolechefen ansvarar för verksamhetens kvalitet, medarbetare och ekonomi. Fokus ligger på strategisk ledning och utveckling. Som pedagogisk ledare ser förskolechefen till att utbildningen utvecklas enligt läroplanens mål och intentioner samt verkar för barn, föräldrar och medarbetares delaktighet och inflytande i verksamheten.

Biträdande förskolechef

Den biträdande förskolechefen skapar förutsättningar för god pedagogisk kvalitet och arbetsmiljö. Den biträdande förskolechefen har medarbetaransvar och ger stöd  genom prioriteringar, stöd och coaching i vardagen. En annan viktig uppgift är att leda och samordna bemanningen.

Förste förskollärare

Förste förskollärare ser till att den pedagogiska verksamheten fokuserar på att stimulera barns lust, nyfikenhet och inflytande. Viktiga uppgifter är att förbereda, planera, genomföra, utvärdera och analysera den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna och arbetslagen.

Förste förskollärare berättar om sitt uppdrag

Fler sätt att utvecklas i din yrkesroll

Inom förskolan i Malmö finns flera olika stödfunktioner med spetskompetens, bland annat pedagogiska utvecklingsteam och specialpedagogiska team. Att söka specialisttjänster inom våra team är ytterligare ett sätt att utvecklas vidare för dig som har arbetat en tid inom förskolan.

För dig som är barnskötare finns ett väl utarbetat program för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Bland annat finns en rad internutbildningar där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom pedagogik och om hur förskolan kan arbeta för att bidra till barns utveckling och lärande.

Vill du veta mer om utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom förskolan i Malmö stad? Kontakta oss gärna!

Senast ändrad: 2019-07-25 16:14