Publicerad 2018-06-05 16:33

Senast uppdaterad 2018-06-07 14:30

Information apropå granskning av slöjtvång i förskolan

Under de senaste dagarna har Göteborgs-Posten publicerat en granskande artikelserie som handlar om att medarbetare i Sveriges förskolor och skolor känner en osäkerhet kring hur de ska bemöta vissa krav från vårdnadshavare. Det handlar om krav på att följa kulturella och religiösa traditioner, till exempel att bära slöja.

I samband med granskningen har tio medarbetare på förskolor i Malmö blivit uppringda av en reporter som utgett sig för att vara en förälder till en femårig flicka. Reportern har frågat den medarbetare som svarat om medarbetaren kan tänka sig att aktivt kontrollera att flickan bär slöja hela dagen samt om medarbetaren kan tvinga på flickan slöjan om hon själv tar av den.

Nio av de tio personer som svarat har, enligt Göteborgs-Posten, sagt att de kan tänka sig att följa föräldrarnas önskemål. Men får förskolans medarbetare göra detta?

För att reda ut begreppen och vad som gäller i förskolan pratade vi med Ana-Maria Deliv, chef för avdelningen för kvalitet och myndighet.

Hur ser du på resultatet av Göteborgs-Postens rundringning?

– Det är såklart tråkigt att nio av våra medarbetare har svarat så eftersom förskolans medarbetare inte får tvinga barn att bära slöja om de inte vill. Men, vi ska samtidigt komma ihåg att det är nio av cirka 5000 medarbetare som svarat på reporterns frågor. I media och sociala medier sprids just nu uppgifter om att nio av tio förskolor i Malmö har svarat likadant men det stämmer inte.

Får förskolans medarbetare tvinga barn att bära slöja om deras föräldrar vill det?

– Nej, det får de inte. Oavsett vad vårdnadshavare eller medarbetare tycker kan vi inte tvinga ett barn att bära slöja mot barnets vilja. Det kan utgöra kränkande behandling enligt skollagen. Att aktivt kontrollera eller bevaka att barnet bär slöja är inte en del av förskolans uppdrag.

Är det vanligt att barn bär slöja i Malmös förskolor?

– Nej, det är inte vanligt. Under de senaste åren har vi besökt alla 250 förskolor och under dessa besök har vi inte stött på ett enda barn med slöja. Vi träffar både chefer och medarbetare kontinuerligt och har aldrig fått frågor kring detta eller hört talas om att någon medarbetare behövt ta ställning till slöjkontroller eller slöjtvång.

Var går gränsen för att kränka ett barn?

– Frågan är komplex och därför väldigt viktig att prata om. Förskolorna har ett ständigt pågående arbete med värdegrundsfrågor och förskoleförvaltningen har hittills utbildat drygt 2000 medarbetare i frågor som rör diskriminering, kränkande behandling och gränsdragningen kring barnens rättigheter. Under utbildningen använder vi oss av case för att problematisera och reflektera över var gränsen går. Vi kommer att fortsätta utbilda våra medarbetare i dessa frågor, det arbetet slutar inte.

Fakta om klädsel i förskolan


• Det finns inte någon bestämmelse i skollagen eller förskolans läroplan som säger att förskolepersonal ska tvinga eller övertyga ett barn att ha på sig vissa klädesplagg för att tillgodose föräldrarnas önskemål.

• Förskolan kan aldrig tvinga ett barn att bära ett visst plagg, men utifrån förskolans omsorgsuppdrag kan förskolepersonal till exempel motivera ett barn som vägrar att klä sig varmt att ta på mer kläder om det är mycket kallt ute.

• Det finns inte heller någon bestämmelse i skollagen eller läroplanen som säger att förskolepersonal aktivt ska kontrollera att barn klär sig enligt föräldrars kulturella eller religiösa önskemål.

• Barn får ha slöja på sig i förskolan men förskolans medarbetare kan inte tvinga ett barn att bära slöja. Det ingår inte i förskolans uppdrag utan kan utgöra kränkande behandling enligt skollagen.