Publicerad 2018-12-11 16:32

Senast uppdaterad 2018-12-12 10:39

Nya belopp för maxtaxan den 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är Skolverket som årligen justerar beloppen för Malmö och andra kommuner som tillämpar maxtaxa.

Inkomsttaket för maxtaxan höjs från 46 080 kronor till 47 490 kronor i månaden per hushåll.

En familj betalar för max tre barn som samtidigt är inskrivna i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. För det fjärde barnet betalar man ingen avgift.

För en förskoleplats blir den nya maxtaxan 1 425 kronor i månaden för det första barnet, 950 kronor i månaden för det andra barnet och 475 kronor i månaden för det tredje barnet. För en fritidshemsplats blir maxtaxan 950 kronor i månaden för det första barnet och 475 kronor i månaden för det andra respektive tredje barnet.

Ökningen blir som mest 99 kronor per månad för ett hushåll som kommer upp till inkomsttaket.

Läs mer: malmo.se/nymaxtaxa

Fakta

Den 1 juli 2015 indexerades inkomsttaket i maxtaxan. Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket. Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade den 5 december 2018 att de nya avgifterna gäller i Malmö stad från 1 januari 2019.