Publicerad 2019-04-16 10:39

Senast uppdaterad 2019-04-16 11:46

Inspirerande praktik i förskolan

Evelina Rothman, förskollärarstudent på Malmö universitet och Lina Cederberg, förskollärare och handledare på Carl Gustafs förskola.

Varje termin praktiserar uppemot 350 förskollärarstudenter i Malmö stads förskolor. En av dem är Evelina Rothman, som gör sin praktik (eller VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som det egentligen heter) på Carl Gustafs förskola och har förskolläraren Lina Cederberg som handledare.

 Evelina, berätta!

– Jag går fjärde terminen på utbildningen, och det här är min andra praktikperiod. Här får jag chans att testa olika aktiviteter, prova olika teorier i praktiken och reflektera. Jag får allt det som man inte kan få i skolan; kontakten med barn och föräldrar, arbetslaget och olika samarbeten.

– Det här är ett extremt socialt och aktivt yrke, man träffar så många människor. I Malmö stad får man ett stort nätverk, till exempel samverkan med andra förskolor. Det uppskattar jag mycket.

Lina, hur är det att vara handledare?

– Inspirerande! Jag får nya idéer och blir påmind om att reflektera över hur vi jobbar och varför. Man blir lite extra alert, och får energi att dra igång nya grejor. Och jag lär mig nya saker, sånt som kanske inte ingick i utbildningen när jag gick den.

– För att bli handledare har jag gått en extra kurs på 7,5 högskolepoäng. Jag gick den på distans tillsammans med en kollega. Det var min chef som gav mig ”en knuff i ryggen” att gå utbildningen – det behövs ju fler handledare. Rollen som handledare handlar mycket om att vägleda och stötta. Jag känner ju barnen och har erfarenhet av verksamheten, och på det sättet kan jag vara ett bollplank och till exempel tipsa om att utveckla eller skala ner en aktivitet som Evelina planerar. Tillsammans kan vi testa olika aktiviteter och forma projektarbeten – det blir utvecklande för både oss och barnen.