Publicerad 2019-06-03 10:15

Senast uppdaterad 2019-06-12 09:22

Språkfestivalen i Folkets park 2019

Katrin Stjernfeldt Jammeh

I år gick Förskolornas språkvecka av stapeln 20–24 maj. Evenemanget syftar till att runtom i staden lyfta språken och mångfalden i Malmö. Sista dagen firades med en festival i Folkets park som fylldes med förskoleklasser och lekstationer med pedagogiskt innehåll.

Dagen inleddes klockan 09:00 med musikunderhållning av artisterna Malin & Kalle, på Stora Scen. Därefter höll kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh ett invigningstal, omgiven av ett hav av förskolebarn.

– Språk är viktigt, för det handlar om makt. Det är kul att Malmö stad jobbar så intensivt med språkutveckling i vardagen. Sen är det naturligtvis särskilt kul att man kan göra något extra i perioder. Det verkar som barnen har haft en väldigt rolig vecka, säger Katrin efter att ha stegat ner från scenen.

Vibrations of music

På en presenning bredvid en av dammarna har Jenny Liwgren, förskolelärare på Lillstjärnans förskola, stationerat sig. Bredvid henne ligger bananer på rad, inkopplade via sladdar till en laptop.

– Musikprogrammet heter Makey-makey. Elektroderna reagerar på fukt vilket gör att det blir toner när man spelar på bananerna. Programmet är baserat på de vanligaste tonarterna så att man kan spela enkla barnlåtar. Ett kul sätt att utmana och utveckla barnen. De brukar spela på varandra, på kompisar eller som i detta fallet – på frukt, berättar Jenny.

Makey-makey

 

Musiksatsningen är en del av ett tvåårigt EU-projekt. För några år sedan deltog Lillstjärnans förskola i Malmö stads Musiken stärker, ett projekt med fokus på barns lärande och delaktighet. Personalen såg en tydlig utvecklingspotential kring musiken som pedagogiskt verktyg.

– Vi blev tillfrågade om att fortsätta som ett Erasmus-projekt. En grekisk förskola och en bulgarisk nappade. Vår gemensamma satsning fokuserar på inkludering, normkritiskt förhållningssätt, interkulturalitet och barns utforskande och inflytande. Vi har också gjort studiebesök hos varandra och haft ett väldigt spännande kulturutbyte, säger Jenny.

Syftet är att göra musiken till en ämnesintegrerad del av undervisningen. Därigenom kan personalen på Lillstjärnans förskola tillgängliggöra musiken och utmana barn som annars inte hade visat något intresse.

– Vi arbetar både med, instrument och skapande, röster, rytmer och digital teknik som musikappar. Barnen älskar Makey-makey! Det syns direkt när vi plockar fram datorn på förskolan, säger Jenny.

Azar Peykanni_Visans förskola_liten

Det 100-språkiga barnet

Azar Peykani är förste förskolelärare på Visans förskola. Bakom henne står ett tält fyllt med tavlor och målarattiraljer. Stationen heter Det 100-språkiga barnet och syftar till att synliggöra 1–5-åringars icke-verbala språk.

– Barn har många sätt att uttrycka sig på. Vi jobbar i olika projekt med musik, naturvetenskap, konst, digitala teknik och språk. Först observerar vi barnen i två månader, för att se vad de är intresserade av. Sen bygger vi upp en miljö där vi kan genomföra undervisningen, berättar Azar.

Edward Munch_Visans förskola_liten

 

Pedagogerna är noga med att ge barnen god tid på sig att utvecklas i sitt skapande. Ingenting slängs. Ofta inleder de med att introducera en konstgenre eller konstnärskap som barnen sen får utforska och efterlikna. Till Språkfestivalen valdes bland annat avbilder av Edward Munch och Johannes Vermeer ut för att visas upp.

– Picasso har också varit ett barn. Det glömmer folk. Kanske är det därför vi missar att ta barns skapande på allvar. På sin höjd sätter vi upp något på väggen med häftmassa. Genom att rama in konstverken och hänga upp dem visar vi att vi värdesätter deras skapande, säger Azar Peykani.