Publicerad 2019-06-18 10:15

Senast uppdaterad 2019-06-18 10:19

Malmö initierar nationell tågturné kring förskolans utmaningar

En stor utmaning för förskolan är hur kompetensförsörjningen ska kunna garanteras när antalet utbildade förskollärare sjunker och sjukfrånvaron bland förskolepersonal är hög. Nu har Malmö stads förskoleförvaltning tagit initiativ till ett gemensamt kunskaps- och idéutbyte på nationell nivå.

Förskolan står inför stora utmaningar när det gäller framtidens verksamhet. Det gäller såväl förskollärarnas arbetsvillkor som kompetens och organisation. Det här är utmaningar som inte bara rör Malmö stad, utan är en generell bild i stora delar av landet. För att hitta nya vägar har Malmö stads förskoleförvaltning tillsatt en grupp som ska titta på möjligheterna att stärka förskollärarnas förutsättningar att utföra läroplansuppdraget. I gruppen ingår såväl förskolechefer, förskollärare som utbildningschefer.

Som i ett led i arbetet har gruppen gjort en tågturné med flera besök hos andra kommuner under våren, och nyligen var de också på besök på SKL i Stockholm.

– Det var fantastiska möten. Det var så tydligt att våra medarbetare är stolta över sin yrkesroll och över att arbeta i Malmö stad. Förskolecheferna talade hela tiden om sin strategiska roll och över närheten till stödfunktionerna. Jag blundar inte för att vi har stora utmaningar i Malmö Stad, men jag känner att alla vill vara med i utvecklingsarbetet och går in i det hela med en positiv grundsyn, säger Ana Maria Deliv, avdelningschef vid Förskoleförvaltningen.

Även om Malmö hunnit längre än många andra kommuner så är det här inte bara en fråga för Malmö, utan för hela landet. Det finns frågor som går att påverka lokalt, men många frågor måste lösas på nationell nivå. Gruppens arbete handlar därför även om att kommunerna lär av varandra.

– Det är verkligen kul att se den respons vi fått för vårt arbete. Även kommuner som inte varit med i första besöksrundan har hört av sig och vill vara med i det fortsatta arbetet, tillägger Ana Maria Deliv.

Nu kommer gruppen att sammanställa all dokumentation från tågturnen och det kommer sedan att delas med övriga kommuner. I mötena har det varit tydligt att oavsett de olika kommunernas storlek eller demografiska sammansättning så tampas man med likartade problem kring arbetsvillkor och kompetens. Det är enligt Ana Maria Deliv uppenbart att förskollärarens uppdrag att leda sitt arbetslag måste underlättas. I det här arbetet med at bygga upp en utvecklingsorganisation ligger Malmö Stad långt framme, men många andra är nu i startblocken.

– Jag ser en utmaning i hur vi förankrar det här arbetet hos våra cirka 5000 förskollärare, barnskötare och pedagoger. Det är viktigt att de som är närmast barnen har insikt i och kan följa vårt utvecklingsarbete, avslutar Ana Maria Deliv.