Publicerad 23 mars 2020

23 mars 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Modersmål och språk

All personal i förskolan ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder.

Du som är förälder/vårdnadshavare behöver inte ansöka om modersmålsstöd till ditt barn. Det är förskolechefen som ansvarar för utformning och genomförande av modersmålsstödet på respektive förskola.

Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att samarbeta med din förskola kring ditt språk och kultur.

Om du har frågor som rör modersmålsstöd och språkutveckling - prata med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolor A-Ö

Förskola på finska

Malmö stad är anslutet som finskt förvaltningsområde och erbjuder plats i finsk förskola för finskspråkiga barn.

Om finsk förskola

Barn med finsk anknytning kan även få stöd i finska språket och i sin kulturella identitet av våra ambulerande finska pedagoger som kommer ut och besöker förskolor med finskspråkiga barn.

Om stöd för barn med finsk anknytning

Språkutveckling i förskolorna

Förskolorna kan få hjälp av de pedagogiska utvecklingsteamen för att utveckla språk, flerspråkighet och läsning i förskolan.

Till exempel kan de hjälpa förskolan att bygga upp ett eget förskolebibliotek med inspirerande miljöer för läsning.

De hjälper också till att utforma bokpaket utifrån förskolornas egna önskemål.

Om du har frågor som rör modersmålsstöd och språkutveckling - prata med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolor A-Ö