Ansökan om plats

Vårdnadshavare ansöker om plats direkt hos dig som är fristående  huvudman och inte via förskoleförvaltningens blanketter och e-tjänst.

I 8 kap. 18 § skollagen framgår att varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn.

Detta gäller även för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola (dagbarnvårdare).

Senast ändrad: 2016-04-05 10:44