Riktad tillsyn

Förskoleförvaltningen kan göra riktad tillsyn av  ett särskilt område. 

Riktad tillsyn kan omfatta antingen alla eller ett urval av fristående förskolor och enskilda pedagogiska omsorger i Malmö.

Riktad tillsyn kan till exempel ske genom besök i verksamheten eller genom att förskoleförvaltningen begär in skriftliga underlag från huvudmännen.

Senast ändrad: 2016-03-07 15:02