Publicerad 16 juni 2020

16 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Läs instruktioner till förskolans e-tjänst

OBS! Ändrade besöks- och telefontider

Mellan 6 juli och 7 augusti kommer besökstid i receptionen vara måndagar och onsdagar mellan kl. 13-14. Telefontid: måndagar–fredagar mellan kl. 10–12.

Via vår tjänst kan du ansöka om plats, besvara erbjudande om plats, göra ändringar samt säga upp plats. Här hittar du lathundar och information.

E-tjänsten ger dig större frihet att själv kunna starta och följa din ansökan när som helst 24 timmar om dygnet.

Skicka in blanketten "Överenskommelse avseende plats i kommunal förskola/pedagogisk omsorg" via post. När förskoleförvaltningen erbjuder en förskoleplats skickas dessa blanketter ut automatiskt till vårdnadshavare, antingen via post eller e-post. Överenskommelsen måste vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare och vara förskoleförvaltningen tillhanda senast det svarsdatum som står i brevet.

Det går också bra att lämna in underskriven överenskommelse i receptionen på Lugna gatan 82. Vänligen skicka inte överenskommelsen i rekommenderat brev.

Instruktionsfilmer om vår e-tjänst

Anmälan till förskola

Ändra i förskoleansökan

Uppsägning av plats

Besvara erbjudande

Ändra kontaktuppgifter

Krav för e-tjänsten

Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har e-legitimation. Vid anmälan, tacka ja/nej till erbjudande och uppsägning av förskoleplats måste båda vårdnadshavarna logga in på e-tjänsten.

Skaffa e-legitimation/mobilt bankID

Om du inte redan har en e-legitimation eller mobilt bankID skaffar du det via din bank eller Telia. Har du tillgång till internetbank tar det som regel bara ett par minuter att ladda ner en e-legitimation/mobilt bankID, men väljer du att skaffa en e-legitimation via Telia kan det ta upp till tre veckor.

Testa din e-legitimation/mobilt bankID

Om du har problem med att logga in med din e-legitimation bör du först och främst testa om den fungerar över huvud taget. Testa din e-legitimation/mobilt bankID från: 

Nordea
Bank-ID

Personuppgiftshantering

När du registrerar dina personuppgifter kommer uppgifterna och informationen att lagras, sparas och bearbetas. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Om du har frågor

Individärenden gällande barn i förskoleverksamhet kan av sekretesskäl inte besvaras via mail. För frågor kring förskoleplats gällande ditt barn vänligen kontakta Placeringsenheten per telefon 040-34 44 34 telefontid måndag-fredag kl. 9-12.

OBS! Ändrade besöks- och telefontider

Mellan 6 juli och 7 augusti kommer besökstid i receptionen vara måndagar och onsdagar mellan kl. 13-14. Telefontid: måndagar–fredagar mellan kl. 10–12.