Publicerad 17 april 2020

17 april 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Villkor för ansökan om skolplats

För att ansöka om skolplats som nyinflyttad måste du godkänna dessa villkor i e-tjänsten.

Ansökan gäller för placering i kommunala skolor i Malmö under läsåret 2018/2019.

Inkomna ansökningar hanteras löpande.

Om ditt barn inte får önskad plats

Om ditt barn inte kan få plats på någon av de skolor du sökt kommer ditt barn erbjudas skolplats på närmaste skola med lediga platser utifrån relativ närhet.

Om ditt barn inte är folkbokfört i Malmö

Om du ansöker om skolplats utan att ditt barn i dag är folkbokfört i Malmö måste du styrka din ansökan med ett bostadskontrakt på den kommande folkbokföringsadressen i Malmö. Annars kommer din ansökan inte att hanteras.

Om du söker plats till annan årskurs

Om du ansöker om skolplats till en annan årskurs än årskursen för barn födda samma år ska du skicka in ett beslut eller intyg som styrker din ansökan till den centrala skolplaceringsenheten. Annars placeras ditt barn i samma årskurs som barn födda samma år.

Om du ansöker från fristående till kommunal skola

När fördelningen av plats är klar kommer du få ett erbjudande om skolplats via e-post eller vanlig post. Båda vårdnadshavarna måste logga in i e-tjänsten med bank-id och svara på detta erbjudande inom sju (7) dagar. Annars tas ansökan om skolplats bort.